PR Newswire: news distribution, targeting and monitoring

Aktivoi kohderyhmäsi eri vuorovaikutuskeinojen avulla

Anna kohderyhmälle mahdollisuus etsiä, jakaa ja keskustella viestistäsi

Products distribute header

Viestintä on nykyään myös aktiivista keskustelua kohderyhmän kanssa.  Viestinnän ansiosta kohderyhmät aktivoituvat, keskustelevat, jakavat tietoa ja kommentteja sekä aikaansaavat näkyvyyttä aiheen ympärillä.. Videoiden, kuvien, multimediatiedotteiden ja sosiaalisen median verkostojen avulla saatu näkyvyys kasvaa, kun niitä hyödynnetään osana viestinnän strategiaa

Lisää näkyvyyttä Multimedian avulla

Kommunikoi kohdeyleisösi kanssa hyödyntäen kuvia, videoita ja muita multimedia-elementtejä

Kun viestinnän osana on multimedia-elementtejä, voidaan osoittaa selkeästi että kohderyhmän kiinnostuneisuus kasvaa. Kun viestin osana on kuva tai video, on sen jaettavuus sosiaalisessa mediassa huomattavasti korkeampi, kun pelkän tekstipitoisen viestin jaettavuus. Tutkimustulokset osoittavat että jo yksinkertaisten multimedia-elementtien ansiosta tiedotejakelu saa enemmän huomioarviota, kuin vain tekstinä tehty jakelu.

PR Newswire tarjoaa mm. seuraavanlaisia palveluita:

 • Lisäkuvat, liitteet ja videoita PR-jakeluun
 • Yhdistä multimedia-palvelut kattavaan tiedotejakeluun
 • Hyödynnä kuvapalveluamme ja –tuotantopalveluitamme luodaksesi multimediamateriaalia
 • Anna kohdeyleisölle mahdollisuus viestien jakamiseen sosiaalisessa mediassa
 • Hyödynnä arkoistointipalveluamme sekä erilaisia tietokantajakeluitamme ( mm PR Newswire for Journalist )

Pyydä lisätietoja

Ole esillä ja varmista löydettävyytesi eri kanavissa

Tarjoa yleisöllesi viestit ja uutiset sellaisiin kanaviin joissa ne löydetään ja joissa viestiä voidaan myös jakaa edelleen

Löydettävyys on yksi vuorovaikutteisen viestinnän lähtökohta. Sisällön ja avainsanojen oikeanlainen optimointi  mahdollistaa viestisi näkyvyyden eri hakukoneissa ja -hauissa. Hakukoneoptimoinnin (SEO) hyödyntäminen osana viestintää edesauttaa viestinnän online-näkyvyyttä ja keskustelua aiheen ympärillä.

 • Hyödyntää optimointityökaluamme, kartoittaaksesi avainsanoja ja –lauseita
 • Edesauttaa lukijoidesi re-twiittauksia, viestin jakamista sekä blogi-julkaisuja
 • Promota sisältöä ja kampanjoita esim. räätälöityjen Facebook-linkkien avulla

Pyydä lisätietoja

Pyydä lisätietoja

Onko sinulla kysymyksiä tai haluatko keskustella lisää PR Newswire:n palveluista?

Pyydä lisätietoja
 1. Tuotteet ja palvelut
 2. Tiedotteet
 3. Ota yhteyttä